Provjera podataka

Navedene provjere možete raditi tijekom cijele godine,  a svakako neposredno prije prijenosa zaliha u novu godinu.
Ukoliko ste na bilo kojem koraku provjere uočili nepravilnosti, nešto mijenjali i ispravljali, preporuka je da prije Prijenosa zaliha još jednom prođete sve korake kako bi bili sigurni da je sve u redu s vašim podacima.


Sada je idealno vrijeme i da provjerite zašto se u šifrarniku nisu ažurirale cijene (provjeriti kojim je dokumentom artikl došao na stanje, je li u dokumentu upisana cijena, je li je dokument postavljen na način da ažurira cijene u šifrarniku – ispraviti ako je potrebno).Provjerite da su svi ulazni i izlazni dokumenti napravljeni i dovršeni. Ukoliko ćete nakon prijenosa zaliha bilo što mijenjati, brisati, dodavati… biti će potrebno ponoviti prijenos.

Skrećemo pažnju na reverse – prilikom prijenosa zaliha postoji automatika koja zatvara otvorene reverse te ih otvara u novoj godini.

To se odnosi i na Otvorene servisne naloge.

Provjeriti količine zaliha na 31.12., da nema negativnih količina


Također provjerite da nemate zaliha sa vrijednošću nula ili negativnom vrijednošću, istražite zašto i kako se dogodilo, te na adekvatan način ispravite.


Prijenos početnog stanja zaliha NE PRENOSI NULE koje imaju vrijednost.Ukoliko ste Maloprodaja, vodite zalihu po maloprodajnim cijenama, potrebno je uskladiti izvještaje Dnevnik materijalnog knjigovodstva – Knjiga popisa – Stanje skladišta po maloprodajnim cijenama iz kartica. 


Pregled i provjera neuparenih cijena


Provjerite neuparene cijene (neuparene cijene se javljaju ukoliko se nije poštovala FIFO metoda, odnosno bilo je izlaza robe vremenski prije ulaza /dozvoljen ulazak zaliha u minus, naknadno mijenjanje dokumenata…).

Detaljnije upute za popravak ne uparenih cijena...

 

   

Neuparene cijene možete popraviti preko Zapisnika o promijeni šifre, upute možete zatražiti od Podrške. Neuparene cijene možete popravljat tijekom cijele godine, no stanje svakako provjerite na 31.12. te ga i s tim datumom popravite.


Popravak neuparenih cijena je zadnja stvar koju trebate napraviti u tekućoj godini, a prije prijenosa zaliha. 

Ukoliko je sve u redu sa zalihama u staroj godini, dokumenti su dovršeni, nema neuparenih cijena, možete krenuti sa prijenosom početnog stanja.

Radi kasnije provjere zabilježite si stanje zaliha na 31.12., količine, vrijednosti (po nabavnim, nabavnim FIFO, maloprodajnim cijenama…). Ako ćete koristiti automatiku prijenosa reversa, zabilježite si i stanje reversa; ukupno, po partneru, količine, vrijednosti…


Nakon prijenosa godine, provjerite početna stanja, usporedite sa završnim stanjima prethodne godine.
Prijenos početnog stanja

Nakon što ste obavili sve predradnje, možete krenuti u prijenos početnog stanja.


sve preneseno možete izbrisati i ponoviti prijenos. 


slika 1.

Ako se nalazite u tekućoj godini i krenete u prijenos početnog stanja (prvi put), pojavit će Vam se dijalog kreiranja tablica za novu godinu (slika 2). U slučaju da je to već odrađeno odmah će se pojaviti dijalog za odabir podataka kod prijenosa (slika 3).
slika 2. 

Od ponuđenog odaberite što i kako želite prenijeti -  robno i financijsko su odvojeni, ne morate ih prenositi istovremeno. 

Preporuka je da u novoj godini ne knjižite robne dokumente u financijsko dok niste završili s prijenosom robnog i popravili materijalne kartice ukoliko ste imali izlaza prije prijenosa godine.


Specifično za 2023. godinu je konverzija cijena iz kuna u eure i tu kvaćicu obavezno uključiti kod prvog prijenosa stanja u 2023. godinu.


slika 3.


Primjer prijenosa zalihe za 2023. godinu po prosječnim nabavnim cijenama (video 9:00 min):


Prijenos stanja zaliha 2023.mp4
Prijenos zaliha


Odaberite po kojoj ćete nabavnoj cijeni prenijeti zalihe.Odaberite po kojim maloprodajnim cijenama ćete prenijeti zalihe.

Maloprodajne cijene iz šifrarnika – ukoliko ćete zalihu prenositi po ovim cijenama, te eventualno ponavljati prijenos, imajte na umu kako se maloprodajna vrijednost zaliha može razlikovati ukoliko ste u međuvremenu mijenjali cijene.
Ukoliko imate neuparene cijene, nećete moći napraviti prijenos po FIFO cijenama.Ukoliko ćete u prethodnoj godini mijenjati podatke (količine, vrijednosti), morate ponoviti Prijenos početnog stanja.
Ukoliko ste odabrali i prijenos reversa, program je u staroj godini napravio antireverse na 31.12. dok je u novoj godini otvorio reverse na datum 2.1.

Kod prijenosa početnog stanja, stara godina se automatikom zaključava
Po potrebi, možete ju otključati (i kasnije zaključati) u izborniku programa


Česta pitanja


Česta pitanja i greške kod prijenosa stanja u novu poslovnu godinu:


Krene se sa izdavanjem dokumenta, a nije se prethodno otvorila Nova poslovna godina. Ovo je jako ''nezgodno'' kod maloprodajnih računa, jer se nastavi niz brojeva iz stare godine.Rješenje je otvoriti Novu poslovnu godinu, pa tek onda krenuti u izdavanje dokumenata.

Otvorila se Nova poslovna godina, a naknadno se raznim dokumentima mijenjala stanja u robnom/materijalnom, ali se nakon toga nije ponovio prijenos početnog stanja.Rješenje je nakon mijenjanja stanja zalihe ponoviti prijenos u Novu godinu. Ukoliko je već bilo promjena po materijalnim karticama u Novoj godini, treba paziti da se prenesu Maloprodajne cijene sa kartica

Kod prijenosa početnog stanja Salda-kontija ne prenesu se otvorene stavke za sve poslovne jedinice, već samo za glavnu.Rješenje je da se prijenos stanja Salda-kontija obavi po svim poslovnim jedinicama posebno.

Čeka se sa prijenosom Glavne knjige i salda-kontija, jer se nisu završila sva knjiženja u financijsko. To se ne mora čekati jer svaki novi prijenos ''pregazi'' stari, pa možete raditi u staroj godini, praktično do predaje Završnog računa.Riješenje je i da se u parametrima doda godina na koju gledaju podatci za Salda-konti kod unosa Izvoda banke. U tom slučaju ne morate prenositi Salda-konti. Kada se završe sva knjiženja u staroj godini, naknadni prijenos, neće poništiti vezu kod povezivanja uplate i Računa.