Upute za godišnji obračun poreza i prireza - 2019


ZA DJELATNIKE KOJI SU RADILI CIJELU GODINU


Godišnji obračun poreza i prireza radi na način da se usporedi uplaćeni porez i prirez u toku godine za koji se radi obračun sa konačnim godišnjim obračunom gdje se koriste godišnje stope poreza.
Obračunati plaću za studeni / isplata u prosincu. Sve plaće moraju imati unesen datum uplate doprinosa i biti označene kao isplaćene.

Obračun poreza i prireza prije godišnjeg obračuna (slika 1):
slika 1


Definiranje godišnjih poreznih stopa


  • U Definiranju godišnjih poreznih stopa dodati propisane stope i iznose za 2019-u godinuGlavna knjiga > Plaće > Godišnje porezne stope


Obračun poreza
  • Nakon unosa stopa, pristupamo obračunu  poreza:
Za više ili sve djelatnike od jednom

Plaće > Obračuni > Godišnji obračun poreza > Obračun za više radnika

Odaberite djelatnike za koje želite napraviti obračun ili za Sve djelatnike i kliknite na Prihvati.


Za svakog djelatnika posebno

Plaće > Obračuni > Godišnji obračun poreza > Unos

Unesete radnika, učitate podatke, korigirate ih po potrebi ( godišnji osobni odbitak program računa iz trenutnog podatka u šifrarniku djelatnika, množi ga sa 12 mjeseci, pa ako su se kroz godinu podaci mijenjali, morate to sami upisati), prihvatite obračun.

Postupak ponovite za sve radnike.


DNR obrazac - ispis


Nakon obračuna obrazac DNR možete pronaći i isprintati za arhivu


Plaće > Dokumenti > Obrazac DNRodaberete djelatnika i Ispis:


Vraćamo se u Obračun plaća > Isplatna lista,

označimo zadnju listu za studeni/isplaćeno u prosincu i idemo na Promjenu liste:

AUTOMATSKI za sve djelatnike moguće je učitati pomoću gumba na slici i unesite iznos do kojeg nećete da vam se korigira porez i prirez (npr. 1 lipa). RUČNI način pojedinačno po djelatniku je da se pozicioniramo u kućicu Osnovica, i po djelatniku sa F2 otvaramo prozor za potvrdu Ispravka poreza na dohodakKad ste na ovaj način prešli sve djelatnike, proknjižite obračun plaće.

Na Isplatnoj listi biti će vidljiv ispravak poreza i prireza, a s time će biti korigiran i Iznos za isplatu djelatniku

Ako je sve u redu, na obračunu ponovno unesite datum uplate doprinosa, označite plaću isplaćenom, možete krenuti u izradu JOPPD obrasca, isplatu plaće …

Povrat poreza i prireza po konačnom obračunu treba iskazati na JOPPD Obrascu, pogled na stranicu 2. JOPPD-a gdje je naš primjer sa više uplaćenim porezom u toku godine (povrat poreza i prireza):

  • No labels