1.Nalog za izradu dokumenta

Označava se ako se ne upisuju dokumenti izravno već se upisuju nalozi koji se šalju u WMS, a nakon obrade WMS kreira neki dokument (dokument ovisi o postavci Tip dokumenta)

2.WMS Vrsta dokumenta

Upisuje se slovna oznaka koju WMS prepoznaje

3.Povratna poruka

Upisuje se ako WMS prema dokumentu(nalogu) izvršava povrat poruke nakon obrade

4.Direktan prijenos u WMS

Označava se ako se ne koristi nalog za pripremu dokumenta u Gath-u

5.Tip dokumenta

Odabire se dokument koji će se kreirati nakon što WMS izvrši obradu. Ukoliko taj podatak ostane prazan upisati će se dokument iz kojeg je nalog nastao.

6.Zapisnik o zaprimanju robe višak

Odabire se dokument koji će se upisati ako WMS vrati višak. Ukoliko ostane prazno upisati će se Zapisnik o zaprimanju robe – višak.

7.Zapisnik o zaprimanju robe manjak

Odabire se dokument koji će se upisati ako WMS vrati manjak. Ukoliko ostane prazno upisati će se Zapisnik o zaprimanju robe - manjak

8.Način knjiženja

Odabire se da li će prema WMS-u količine biti ulazne ili izlazne

  • No labels